twitter google-plus facebook instagram pinterest Rechercher triangle-down Femme Actuelle Les Testeuses Hellocoton Mon compte
Vous êtes sur la partie communautaire de Beauté Addict : Le Blog de Danaefiona

publié le 7 octobre 2017 Beauté › Régime / minceur

Naast de Google Now teller staat een klok die je huidige systeemtijd weergeeft. Klik erop en je krijgt een volumeregelaar te zien, evenals een vraagteken dat je naar Google's Chrome ondersteuningspagina leidt.Wat de browser zelf betreft, hij werkt net als op de desktop. Je kunt apps en extensies van de Chrome Web Store installeren, meerdere tabbladen in één venster openen, of tabbladen naar een gescheiden venster slepen.Of je je afvraagt of je in Chrome OS kunt leven, probeer Chrome's Windows 8 modus dan eens een weekje uit. Zorg dat je de drang om naar de desktop of het Windows 8 startscherm te gaan weerstaat, en probeer alles binnen de Windows 8 modus gedaan te krijgen.Als je Chrome weer terug op de desktop wilt hebben, ga dan terug naar het menu icoon met de drie streepjes, selecteer Relaunch Chrome on the desktop en alles is weer zoals het was.ACHTERGROND - Technologie heeft de manier waarop we leven veranderd. De grootste doorbraak moet nog komen: de brein-computer interface, waarbij de hersenen en zenuwen worden gekoppeld aan een computer. In potentie zouden blinden weer kunnen zien en verlamde patiënten weer kunnen bewegen. Wat is er nu al mogelijk, wat wordt er in de voor de nabije toekomst verwacht en welke gevaren liggen er op de loer?

Geen menselijk orgaan is zo fascinerend als het brein. De afgelopen eeuwen hebben wetenschappers het menselijk lichaam ontleedt en geanalyseerd, waardoor we vandaag de dag grotendeels weten hoe alles werkt. Maar het menselijke brein, met zijn 100 miljard zenuwcellen, is nog steeds grotendeels een mysterie. De hersenen vormen ons centrale zenuwstelsel. Ons brein en bevat waarnemende, aansturende en controlerende functies. Bovendien zijn de hersenen in staat om informatie te verwerken en op te slaan. Over de opslagcapaciteit van het menselijk brein lopen de meningen uiteen, maar een algemene aanname is dat deze rond de 2,5 petabyte (2500 TB) aan binaire data kan bevatten. Maar nog veel interessanter is de wijze van communicatie tussen de hersenen en het lichaam.De eerste basale inzichten daarover ontstonden in 1929 toen de Duitse arts Hans Berger elektro-encefalografie toepaste, beter bekend als EEG. Daarbij worden elektroden op het hoofd geplaatst, waarna elektrische signalen van de hersenen - hersengolven - kunnen worden uitgelezen. In die tijd waren er nog geen computers, waardoor het erg lastig was om de resultaten te kunnen interpreteren. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw zijn er vorderingen gemaakt en met name in de laatste twee decennia zijn er zeer grote sprongen gemaakt. Dankzij EEG's, CT-scans en MRI's in combinatie met de enorme vooruitgang van de rekenkracht van computers, weten we veel beter hoe het menselijk brein werkt. De volgende stap is om de hersenen te verbinden met computers, zodat gedachten kunnen worden gedigitaliseerd en geclassificeerd en vervolgens omgezet in acties. Dat kan met een zogenaamde brein-computer interface (BCI).

Brein-computer interface Het digitaliseren van gedachten klinkt als sciencefiction, maar het is vandaag de dag al realiteit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van gedachten een muisaanwijzer van een computer te laten bewegen of zelfs een robotarm te besturen! Zowel op het gebied van de gezondheidszorg als gaming en oorlogsvoering biedt dit nieuwe mogelijkheden. Wat hiervoor nodig is, is een interface die de signalen van de hersenen meet, versterkt en digitaliseert, en het mogelijk maakt hier een computer of machine aan te koppelen.Zo'n brein-machine-verbinding wordt internationaal een Brain-Computer Interface genoemd. In veel gevallen is het niet noodzakelijk om elektroden in het lichaam in te brengen, maar volstaat een soort net, bril of helm met sensoren dat op het hoofd geplaatst wordt. Als een meer nauwkeurige meting noodzakelijk is, is een implantaat - oftewel een 'invasieve' BCI - een optie, al kan dat leiden tot negatieve bijeffecten zoals infecties en instabiliteit van de sensoren op lange termijn. Dit wordt het meest toegepast bij serieuze medische aandoeningen zoals een verlamming in het zenuwstelsel, maar veelal nog in een experimenteel stadium.

 • Accu Compaq Presario V2600
 • Accu Compaq Presario V4000
 • Accu Compaq Presario V4000T
 • Accu Compaq Presario V4200
 • Accu Compaq Presario V4300
 • Accu Compaq Presario V4400
 • Accu Compaq Presario V5000
 • Accu Compaq Presario V5000T
 • Accu HP Pavilion DV1000
 • Accu HP Pavilion dv1200
 • Accu HP Pavilion dv1400
 • Accu HP Pavilion dv1600
 • Accu HP Pavilion DV1700
 • Accu HP Pavilion dv1700
 • Accu HP Pavilion dv4000
 • Accu HP Pavilion dv4100

Een bekend experiment met implantaten is dat van de bekende Britse robot-ingenieur Kevin Warwick (1954), die bekendstaat om zijn experimenten waarbij computersystemen rechtstreeks worden aangesloten op het menselijke zenuwstelsel. De eerste stap van zijn project 'Cyborg', richting een soort mens-machine, werd in 1998 gezet door een onderhuidse chip te implanteren. Het ging om een relatief simpele RIFD-chip die in Warwicks arm geïmplanteerd werd. Daarmee kon hij deuren, lichten, de verwarming en enkele andere geautomatiseerde systemen bedienen op basis van zijn aanwezigheid. Warwick wilde het experiment vooral aangaan omdat futurologen de verwachting uitspraken dat een onderhuidse chip in de toekomst als een soort identiteitsbewijs kon gaan dienen, maar tot dan toe werd er nauwelijks met mensen geëxperimenteerd. Dit terwijl in dezelfde tijd dergelijke implantaten wel voor huisdieren werden geïntroduceerd. Later liet Warwick ook (tijdelijk) een sensor implanteren waarmee hij geblinddoekt kon detecteren of een object dichterbij kwam of van hem af bewoog. Het kostte hem wel zes weken oefenen om de signalen die hij voelde correct te interpreteren.

Kevin Warwick liet in 1998 en onderhuidse chip implanteren en experimenteert veel met BCI. (foto: Kevin Warwick)Ook experimenteerde hij met het op afstand besturen van objecten, waarbij hij vanaf de Columbia Universiteit in New York het zenuwstelsel van zijn linkerhand koppelde aan een robothand die zich in de Reading Universiteit in Engeland bevond. Wanneer hij z'n hand bewoog werden de hersengolven via het internet naar de robotarm verstuurd. En wanneer de robothand een object vasthad kon Warwick de druk van hiervan voelen. Dit bewees volgens hem dat het brein en het lichaam zich niet per definitie op dezelfde locatie hoefden te zijn. Ten slotte liet Warwick het zenuwstelsel van zijn vrouw tijdelijk verbinden met zijn eigen, waarbij hij het kon voelen als zij haar arm bewoog. In een vergelijkbaar experiment in 2013 van de Universiteit van Washington liet een onderzoeker de vinger van een collega bewegen op een keyboard, terwijl deze zich op enige afstand bevond. Ze speelden op die manier een spelletje waarbij je op het juiste moment tot actie moest overgaan.

 • Accu HP Pavilion dv4200
 • Accu HP Pavilion dv4300
 • Accu HP Pavilion dv4400
 • Accu HP Pavilion ZE2000
 • Accu HP Pavilion ZE2200
 • Accu HP Pavilion ZE2300
 • Accu HP Pavilion ze2400
 • Accu HP Pavilion ZT4000
 • Accu HP G3000
 • Accu HP G5000
 • Accu HP Compaq NX4800
 • Accu HP Compaq NX7100
 • Accu HP Compaq NX7200
 • Accu HP Pavilion dv3000
 • Accu HP Pavilion dv3100
 • Accu HP Pavilion dv3500
 • Accu HP 420

In eerste instantie lijkt BCI vooral op medisch gebied interessant te zijn. Zo zijn er geslaagde experimenten waarbij patiënten met hun gedachten protheses - zoals een driedimensionale robotarm - kunnen besturen en op die manier wat meer controle over hun leven terugkrijgen. Iets simpels als zelf een kop koffie of stuk chocolade naar je mond brengen kan heel waardevol zijn, zeker voor iemand die deels verlamd is of een lichaamsdeel mist.Op dezelfde wijze is het mogelijk om een rolstoel te besturen. Ook het typen van tekst door middel van gedachten is mogelijk, al gaat het momenteel nog een erg traag met circa 14 aanslagen per minuut. Verder zijn er geslaagde experimenten om blinden weer te kunnen laten 'zien', al gaat het daarbij vooral om licht- en kleurpatronen. De resolutie verbetert ieder jaar.Tekst typen via gedachten is al mogelijk, al gaat het vrij traag. (beeld: Gtec)

Een andere veelbelovende toepassing is 'Deep Brain Stimulation' (DBS), waarbij de symptomen van diverse ziektes onderdrukt kunnen worden. Zo kan een ziekte als Parkinson, waarbij het lichaam onbewust fysiek beweegt, bestreden worden door een implantaat waarbij de hersenactiviteit gemonitord en geanalyseerd wordt, om middels een tegenreactie de fysieke symptomen te voorkomen. Het concept lijkt op dat van een pacemaker, waarbij een elektrische prikkel wordt gegeven om het hart op gang te houden, bijvoorbeeld in het geval van een hartritmestoornis. In de VS zijn al 110.000 Parkinson-patiënten behandeld met Deep Brain Stimulators van Medtronic.Op dezelfde wijze zouden de symptomen van depressies, clusterhoofdpijn, chronische pijn, het Tourette-syndroom, tremor en dystonie onderdrukt kunnen worden. Ook epileptische aanvallen zouden met behulp van implantaten en elektronische pulsen kunnen worden gestopt. De combinatie van BCI en speciale training kan de kwaliteit van leven verbeteren voor patiënten die getroffen zijn door een beroerte, dwarslaesie en traumatisch hersenletsel. In de VS wordt naar schatting 2,6 miljard dollar geïnvesteerd in DBS en 'neurostimulatie'. Een struikelblok is dat een implantaat een batterij nodig heeft en dat de huidige implantaten nog niet energiezuinig genoeg zijn om een aantal jaren zelfstandig te functioneren. Ook is er nog weinig bekend over de lange termijneffecten van DBS.

Ook voor gaming lijkt BCI veelbelovend. Immers, het kan makkelijker en vooral sneller zijn om een spel met je gedachten te besturen, dan met je vingers (waarbij je gedachten eerst omgezet moeten worden naar een fysieke beweging). Tijdens game- en elektronicabeurzen worden regelmatig demo's gegeven waarbij je via EEG een spel kunt besturen. Dus met een helm of een soort koptelefoon met sensoren op je hoofd, en zonder dat je daarbij je handen gebruikt. Momenteel vereist deze techniek nog enige oefening en worden de elektronische signalen softwarematig omgezet naar keyboardaanrakingen, wat tijd kost. Idealiter moet een spel via een API te optimaliseren zijn voor besturing via gedachten.Het bekende roleplaying-spel World of Warcraft ondersteunt dit en wordt daarom ook regelmatig als voorbeeld gebruikt. Het onderwijs neemt de opkomst van BCI ook serieus: de Universiteit van Twente heeft een bachelor 'Creative Technology' die zich onder andere richt op BCI in combinatie met apps. Een variatie op 'neurogaming' is het besturen van een spel via handgebaren, zoals Microsofts Kinect. En met een combinatie van beide methoden wordt ook volop geëxperimenteerd. Linksom of rechtsom lijkt het er op dat het bedienen van een spel via een toetsenbord ooit, in de toekomst, hopeloos ouderwets is.

Vanzelfsprekend is het leger ook zeer geïnteresseerd in BCI. Zo loopt er in de VS een experiment van DARPA waarbij hersenimplantaten emoties moeten kunnen controleren, vooral ten behoeve van mensen met geestelijke problemen. De eerste stap is om emoties op afstand te kunnen observeren en een tweede stap is om geestelijke problemen te kunnen stabiliseren. Het gaat in dit geval om zeven verschillende psychiatrische condities, van depressies tot verslavingen en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het project komt voort uit de problemen van veteranen die actief zijn geweest in oorlogsgebieden en vaak kampen met dergelijke psychiatrische stoornissen. Maar het signaleren van emoties is ook nuttig als het gaat om alertheid. Wanneer een soldaat op wacht een vijand ziet en deze emotie gedetecteerd wordt, kan er geautomatiseerd alarm geslagen worden.Voor het uitlezen van hersengolven (EEG) zijn inmiddels speciale headsets in ontwikkeling. (beeld: Emotiv)

 1. http://akkusmarkt.blogs.lalibre.be/
 2. http://retrouve3.blogolink.com/
 3. http://gegensatz.mixxt.at
0 vote 0 commentaire

Partagez cet article


Réagissez à l'article de Danaefiona

Si vous avez un compte Addict, connectez-vous !

Sinon, utilisez simplement le formulaire ci-dessous pour déposer votre commentaire :

Votre pseudo *

URL de votre site ou blog

Votre commentaire *

Afficher les commentaires


D'autres articles pouvant vous intéresser :

Akku HP elitebook 2530p pcakku.com

Im Design des ASUS UX305FA wird es ein ASUS UX305U geben, dieses 13,3-Zoll Ultrabook mit QHD+ Display beherbergt anstelle des Intel Core M jedoch einen Intel Core i der Skylake U-Serie. Im Falle des Vorführgeräts bestand die Ausstattung aus einem Intel Core i7-6500U, 512 GB M.2 SATA SSD und...

Batterie Sony VGP-BPS13/S magasinbatterie.com

Lorsque ASUS a dévoilé les smartphones en mai dernier, la firme a mentionné que le modèle Deluxe aurait un processeur Qualcomm Snapdragon 820. Mais aujourd’hui, la firme a opté pour la puce Snapdragon 821, qui est environ 10 % plus rapide, avec une vitesse ASUS proposera plusieurs versions...

Akku Apple A1078 akkus-shop.com

Nur in Sachen Hardware wird sich auf den ersten Blick nicht viel tun. So soll das Display 5,15 Zoll groß sein und entgegen mancher Konkurrenten bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel bleiben. Vermutlich wird sich der Hersteller darauf konzentrieren, die allgemeine Darstellung noch weiter zu...

Akku HP compaq nw8440 pcakku.com

Gigaset ME Pro: Das Flaggschiff der ME Reihe hat ein hochwertiges Gehäuse mit Edelstahlrahmen und ein 5,5 Zoll Full-HD Display zu bieten. Die mit der besten Hardware aufwartende Gigaset-Neuvorstellung ist das Me Pro. Das Smartphone besitzt ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display, einen 4000-mAh-Akku...

Akku für DELL Alienware M15x powerakkus.com

Im Inneren des Notebooks, das Abmessungen von 380 x 25 x 260 Millimeter und ein Gewicht von rund 2,3 Kilogramm mitbringt, sorgt eine Intel Core i5-5200U CPU (Dual-Core mit 2,2 bis zu 2,7 Gigahertz Taktfrequenz) der 5. Generation (Broadwell) für eine flotte Arbeitsgeschwindigkeit. Die Grafikausgabe...

Beauté AddictBlogs B.A.Tous les Blogswww.portable-batteries.comAkku für DELL Alienware M15x powerakkus.com